Disclaimer Hulpinjebuurt.nl
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de inhoud van deze website, kan de exploitant van deze website niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De exploitant aanvaardt dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid. Voorts kan de exploitant niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op deze website. Neem contact op met de exploitant als u iets tegenkomt wat niet klopt, dan kan het worden aangepast.
Privacy Statement Hulpinjebuurt.nl
Informatie over uw bezoek aan deze website wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische en statistische doeleinden en nooit ter identificatie van individuele personen. De informatie die op deze website wordt verstrekt (bij het plaatsen van een bericht of een reactie hierop) wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw bericht of reactie en in het kader daarvan ook voor eventuele informatie-uitwisseling met derden.
Een uitgebreid privacy statement is hier te downloaden.
Algemene voorwaarden
Voor het inzien van de algemene voorwaarden klik hieronder op de knop 'Downloaden'.